Реєстратура поліклініки : 068-3315957
Консультації професорів : 097-4229482
Діагностичний центр Здоров'я : 096-1469228

  Лабораторія патогістологічних досліджень

  Науковий керівник - дійсний член Міжнародної Академії Патології (IAP), Європейського товариства патологів (ESP), Міжнародного товариства з патофізіології (ISP), Віце-президент Асоціації патологів України, Директор Інституту клінічної патології людини, Заслужений діяч науки і техніки України професор, д.мед.н. Туманський Валерій Олексійович.

   

  Завідувач патогістологічної лабораторії - лікар-патологоанатом вищої категорії 

  Онищенко Володимир Володимирович.

   

  Професор, доктор медичних наук, лікар-патологоанатом вищої категорії

  Тертишний Сергій Ігорович 

  На сьогодні серед усіх діагностичних служб важливе місце займає морфологічна діагностика, яка надає практичній охороні здоров'я значну частину об'єктивної інформації, необхідної для прийняття правильного клінічного рішення, встановлення правильного діагнозу і контролю за ефективністю проведеного лікування.

  У лабораторії патоморфологічної та імуногістохімічної діагностики (ПІГХД) проводиться патогістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу, в тому числі із застосуванням допоміжних гістохімічних методик. Використання додаткових методів фарбування препаратів дозволяє ідентифікувати цілий ряд компонентів тканин, інтерпретація змін в яких вкрай важлива для коректної патогістологічної діагностики та поглибленого патоморфологічного аналізу.

  Основним напрямком діяльності фахівців лабораторії ПІГХД є прижиттєва морфологічна діагностика патологічних станів різних органів і систем. Лабораторія оснащена сучасним діагностичним обладнанням від провідних світових брендів з автоматизацією більшості процесів, що дозволяє, з одного боку, уникнути небажаних змін біологічного матеріалу при проведенні пробопідготовки, а з іншого - суттєво зменшити загальний час з моменту надходження матеріалу в лабораторію до видачі патоморфологічного діагнозу.

  Особливе місце в сучасній патоморфологічній діагностиці захворювань людини займає імуногістохімічне (ІГХ) дослідження. Метод заснований на виявленні певних клітинних і позаклітинних антигенів із використанням специфічних моно- і поліклональних первинних антитіл з наступним вивченням їх експресії в мікроскопі. За допомогою ІГХ-маркування на парафінових зрізах тканин людини можлива ідентифікація цілого ряду діагностичних молекул в біоптатах і операційному матеріалі хворих на різні захворювання. Крім діагностичного значення, ІГХ-метод дозволяє виявити окремі антигени, які дозволяють визначити прогноз перебігу того чи іншого захворювання, а також призначити специфічну патогенетичну чи таргетну (цільову) терапію.
  Наша лабораторія працює за кількома напрямками ІГХ-діагностики.

  Також в нашій лабораторії проводиться ІГХ-виявлення в клітинах ряду вірусних антигенів (наприклад, HBs-антигену в гепатоцитах), що тягне за собою кількісне визначення ступеня ураження тканин вірусами, а також імунофенотипування лімфоцитів, визначення активації фіброзоутворення і ступеня фіброзу тканин, неоангіогенез тощо. Спектр  первинних антитіл, що використовуються і, відповідно, діагностичні можливості лабораторії постійно розширюються.

  На сучасному напівавтоматичному мікротомі-кріостаті М630 виробництва MEDITE (Німеччина) проводять експрес діагностику біопсійного та інтраопераційного матеріалу, забір якого виконується під час операцій на молочній, передміхуровій залозах, захворювань яєчників, органів ШКТ та при багатьох інших патологіях, які потребують швидкого встановлення діагнозу та допомагають при виборі тактики подальшого об’єму оперативного втручання. Час дослідження біопсійного матеріалу займає 20-30 хвилин. Кріостат оснащений високоточним напівавтоматичним ротаційним мікротомом, який призначений для виготовлення заморожених гістологічних зрізів. Мікротом-кріостат оснащений високоточним ріжучим двигуном, з автоматичною настройкою подачі зразка та регулювання товщини гістологічного зрізу: від 1 мікрона до 99 мікрон, що дозволяє отримувати зразки високої якості.

  У лабораторії ПІГХД працюють висококваліфіковані співробітники, які регулярно беруть участь у професійних конференціях, спеціалізованих семінарах, вітчизняних і міжнародних форумах з патоморфологічної та імуногістохімічної діагностики і мають відповідні сертифікати.
   

  Підготовка до гістологічної проводки операційно-біопсійного матеріалу на гістопроцесорі STP 120 (Фірми Thermo Fisher Scientific, США).

  Виготовлення парафінових зрізів зразків тканин для патогістологічного дослідження операційно-біопсійного матеріалу на ротаційному мікротомі HM 340Е (Фірми Thermo Fisher Scientific, США).

  Виготовлення парафінових зрізів зразків тканин для патогістологічного дослідження операційно-біопсійного матеріалу на ротаційному мікротомі HM 340E (Фірми Thermo Fisher Scientific, США).

  Напівавтоматичний мікротом-кріостат М360 для проведення експрес-біопсії (MEDITE, Німеччина)

  Напівавтоматичний мікротом-кріостат М360 для проведення експрес-біопсії (MEDITE, Німеччина)

  Залишити відгук

  Університетська клініка Запорізького державного медико-фармацевтичного університету.

  Реєстратура поліклініки:
  (068) 33-15-957 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00.

  Запис на прийом до професорів ЗДМФУ:
  (097) 42-29-482 та в каб.200 поліклініки з 8.00 до 15.30

  Діагностичний центр Здоров'я:
  (096) 14-69-228 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 15.30.

  Центр комп'ютерної томографії:

  (068) 35-08-726 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 14.00.

  Приймальня директора:
  (097) 42-29-488 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 16.00.
  e-mail: cliniczsmphu@ukr.net

  Університетська клініка ЗДМФУ у Facebook

  Університетська клініка ЗДМФУ у Instagram

  Адреса: 69063, м Запоріжжя,
  вул. Академіка Амосова, 83.
  Зупинка транспорту
  "Вул. Базарна"
  Мапа проїзду