Реєстратура поліклініки : 068-3315957
Консультації професорів : 097-4229482
Діагностичний центр Здоров'я : 096-1469228

  Кафедра терапії, кардіології та неврології ФПО

  Кафедра  терапії, кардіології та неврології працює у складі факультету післядипломної освіти.

  Завідувач кафедри – КРИВЕНКО Віталій Іванович, професор, доктор медичних наук.

   

  На кафедрі проводиться підготовка лікарів-інтернів за фахом «внутрішні хвороби», «загальна практика – сімейна медицина», крім того проводяться курси тематичного вдосконалення для практичних лікарів, в тому числі в дистанційній формі.

   

  Контактні дані кафедри:

  Телефон: (061) 764-47-09.

  Електронна пошта: kafedrasmfpo@gmail.com

  Сторінка кафедри на офіційному сайті ЗДМУ

  Сайт кафедри: https://kafedra.su/

  Групи кафедри у соціальній мережі: https://www.facebook.com/groups/smitik та https://www.facebook.com/groups/smtkninterny20 (для лікарів-інтернів першого року навчання).

  Основні навчальні посібники та наукові статті, які опубліковані співробітниками кафедри, зберігаються в електронному архіві бібліотеки університету: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/287

   

  ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

  Кафедра була створена в липні 2002 року і була першою кафедрою Запорізького державного медичного університету з підготовки фахівців на етапі післядипломної освіти. Завідувачем кафедри обрано професора Кривенка В.І.

  У 2002-2005 роках клінічною базою кафедри була Центральна клінічна районна лікарня № 4 м. Запоріжжя, з 2006 року – Запорізька басейнова лікарня, яка у 2008 р. була реорганізована в ННМЦ «Університетську клініку».

  За час існування кафедри підготовлено понад 450 фахівців загальної (сімейної) практики, терапії, педіатрії і неонатології, 19 лікарів-інтернів закінчили магістратуру, 10 лікарів успішно завершили клінічну ординатуру та 6 спеціалістів - аспірантуру. Проведено 35 курсів тематичного вдосконалення

   

  Склад кафедри:

  Завідувач кафедри – д.мед.н., професор Кривенко В.І.
  Професори: д.мед.н. Колесник М.Ю, д.мед.н. Волошина І.М., д.мед.н. Мєдвєдкова С.О.,: доценти: д.мед.н. Демченко А.В., к.мед.н. Пахомова С.П., к.мед.н. Федорова О.П., к.мед.н. Качан І.С., асистенти: к.мед.н. Непрядкіна І.В., Бородавко О.І., Соколова М.В., Ромалійська О.В.; аспіранти Бірюк В.В., Дронова А.О., Михайловський Я.М., Аравіцька Д.Н.; аспірант вечірньої форми навчання Дудко О.В.; старший лаборант Лічката О.М.

   

  Навчальні дисципліни:

  Спеціалізація (інтернатура) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації з фаху «загальна практика - сімейна медицина».
  Спеціалізація (інтернатура) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за спеціальністю «внутрішні хвороби».
  Спеціалізація (інтернатура) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за спеціальністю «Неврологія».
  «Крок - 3, ЗЛП, терапія» для лікарів-інтернів за всіма спеціальностями.

  Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Сучасні аспекти та клінічна інтерпретація ультразвукового дослідження серця».
  Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Основні засади менеджменту в охороні здоров'я в умовах реформування галузі».
  Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Когнітивні та психовегетативні розлади в загально-клінічній практиці».
  Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Сучасні аспекти діагностики та лікування патології вегетативної нервової системи».
  Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Терапевтичні аспекти надання паліативної допомоги хворим».
  Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Комплементарні методи лікування в практиці інтерніста».

   

  Дисципліна «Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб» відповідно до освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров'я», за спеціальністю 222 «Медицина».
  Дисципліна «Сучасна кардіологія» відповідно до освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров'я», за спеціальністю 222 «Медицина».
  Дисципліна «Сучасна неврологія» відповідно до освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров'я», за спеціальністю 222 «Медицина».

   

  Наукові напрями і здобутки

  • Кардіореспіраторні порушення у хворих з поєднаним перебігом синдрому обструктивного апное сну, ожиріння та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: діагностика та лікування
  • Оцінка оксидативного стресу та шляхи його корекції у осіб з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу та остеопорозу, які постійно проживають в умовах промислового регіону.
  • Роль дослідження деформації міокарда в діагностиці ураження лівих камер серця та лікуванні гіпертонічної хвороби у жінок в стані менопаузи.
  • Прогнозування безпечності та індивідуалізація антикоагулянтної терапії при фібриляції передсердь з урахуванням особливостей гемостазу та чутливості хворих до варфарину.
  • Рання діагностика кардіоренальних порушень у чоловіків з гіпертонічною хворобою в умовах гіперурикемії: клініко-патогенетичні аспекти формування, оптимізація медикаментозної корекції.
  • Оптимізація діагностичних та реабілітаційних заходів у відновному періоді геморагічного півкульового інсульту.
  • Оптимізація діагностики та лікування ранніх стадій хвороби Паркінсона.
  • Оптимізація комплексного лікування хворих на хворобу Паркінсона II стадії з використанням транскраніальної магнітної стимуляції головного мозку.

   

  Під керівництвом професора Кривенка В.І. захищено 4 кандидатські дисертації, 9 магістерських робіт. Професор Колесник М.Ю. є керівником 3 PhD-дисертаційних робіт, 1 з яких захищена. Також науковим керівником 3 аспірантів, що виконують роботи на здобуття ступеня доктора філософії, є доцент, д.мед.н. Демченко А.В. Під керівництвом професора Мєдвєдкової С.О. виконується 1 дисертаційна робота.
  У 2019 року завершено НДР кафедри за темою "Діагностика, лікування та профілактика коморбідної патології внутрішніх органів в умовах промислового регіону".
  З 2019 року співробітники беруть участь у міжкафедральній НДР «Коморбідні стани, серцево-судинні та онкологічні захворювання у загальноклінічній практиці: розробка сучасних діагностичних та лікувальних засобів».
  За період існування кафедри опубліковано понад 700 робіт в матеріалах з'їздів, конференцій, симпозіумів, 255 статей, отримано 23 патенти, 5 авторських свідоцтв. Результати наукових досліджень впроваджено в практично-лікарську діяльність медичних установ та навчальний процес кафедр терапевтичного профілю медичних вищих навчальних закладів багатьох міст України.

   

  Лікувально-діагностична робота

  Кафедра є базовою для Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка». Завідувач кафедри, професор Кривенко В.І. консультує хворих пульмонологічного профілю у Консультативному лікувально-діагностичному центрі університету при ННМЦ, а також проводить обходи хворих у стаціонарних відділеннях клініки. Консультації хворих кардіологічного профілю у консультативному лікувально-діагностичному центрі проводить професор Колесник М.Ю., який, крім того, є куратором кардіологічного відділення та служби ультразвукової діагностики клініки. Доцент Пахомова С.П. проводить обходи відділення мультимодальної патології. Доцент Федорова О.П. є куратором терапевтичного відділення та керівником центру метаболічних розладів. Доцент Качан І.С. є куратором кардіологічного відділення, проводить ехокардіоскопічні дослідження. Асистент Непрядкіна І.В. відповідає за лікувальну роботу на кафедрі, є куратором поліклініки, а також консультує та лікує хворих терапевтичного відділення. Асистент Бородавко О.І. займається курацією в кардіологічному відділенні клініки.
  В умовах центрів і відділень клініки проходять обстеження та лікування пацієнти не тільки Запорізького регіону, а й з інших областей України. За участю кафедри у практичну медичну діяльність постійно впроваджуються новітні методи діагностики та лікування. Співробітники кафедри та аспіранти постійно здійснюють курацію і консультації хворих у відділеннях клініки, проводять інструментальні дослідження в діагностичному відділенні.
  За рік в середньому кафедра консультує 2800 пацієнтів. Під керівництвом кафедри проводяться тематичні науково-практичні конференції, де обговорюються актуальні проблеми сучасної медицини.

   

  Кафедра терапії, кардіології та неврології ФПО > Подивитися усі новини

  Залишити відгук

  Університетська клініка Запорізького державного медичного університету.

  Реєстратура поліклініки:
  (068) 33-15-957 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00.

  Запис на прийом до професорів ЗДМУ:
  (097) 42-29-482 та в каб.200 поліклініки з 8.00 до 15.30

  Діагностичний центр Здоров'я:
  (096) 14-69-228 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 15.30.

  Центр комп'ютерної томографії:

  (068) 35-08-726 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 14.00.

  Приймальня директора:
  (097) 42-29-488 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 16.00.
  e-mail: klinikazgmu@ukr.net

  Університетська клініка ЗДМУ у Facebook

  Університетська клініка ЗДМУ у Instagram

  Адреса: 69063, м Запоріжжя,
  вул. Академіка Амосова, 83.
  Зупинка транспорту
  "Вул. Базарна"
  Мапа проїзду